Betriber déi bei dëser Aktioun matmaachen / Commerces qui participent à cette action:

Gemeng Biekerech :

Gemeng Ell:

Gemeng Groussbus:

Gemeng Préizerdaul:

Gemeng Rammerech:

Gemeng Réiden:

Gemeng Saeul:

Gemeng Useldeng:

Gemeng Vichten:

Gemeng Wal :